Underleverandører


Når vi udvælger underleverandører til leverancer på diverse projekter, gør vi det ud fra, at vi skal kunne stå inde for den vare / ydelse, som de eventuelt vil skulle kunne levere.

Ved udvælgelsen er der flere parametre som spiller ind:
- Kvaliteten skal være i orden
- Tidplanen skal kunne overholdes
- Prisen skal naturligvis også være den rigtige

Vi har gennem årene oparbejdet en fast kreds af underleverandører, som vi har et nært og godt samarbejde med.
Det drejer sig blandt andet om:
Bygma - TømmerhandelBygma - TømmerhandelSunds Alfa - SpalterSunds Alfa - SpalterGive Elementer - BetonelementerGive Elementer - Betonelementer


PanelTech / Jyden - InventarPanelTech / Jyden - InventarSKOV - VentilationsanlægSKOV - VentilationsanlægSkiold - FodringsanlægSkiold - Fodringsanlæg
Gudenå Elservice - ElarbejdeGudenå Elservice - Elarbejde