Kvægstalde


Kjargaard Byg a/s har stor erfaring inden for alle typer af byggeri til kvæg.
Det gælder både nybyggeri og renovering af eksisterende stalde.

Vi opfører gerne stalde i totalentreprise, hvor vi ud over diverse inventar naturligvis også kan levere både malkeanlæg, plansiloer, gylletanke, forsuringsanlæg mm

Stalden udføres i henhold til kundens ønsker. Det være sig i elementer, facadesten eller stål.

Vi er gerne behjælpelige med udfærdigelse af tegninger.

Vi tilstræber at komme med gode løsningsforslag i processen, således at I får en stald, der er fremtidsorienteret, og hvor der i høj grad er tænkt på de daglige arbejdsgange i stalden.
Vi ved, hvor vigtigt det er, at dyrene trives og forstår vigtigheden af at optimere på den daglige arbejdsindsats.

Staldtyper

Vi opfører flere typer af stalde til kvæg:

- Dybstrøelses stalde til eks kalve eller ammekøer
- Sengebåse stalde til malkekvæg, ammekøer eller kalve

SlagtekalvestaldSlagtekalvestaldMalke karruselMalke karruselSengebåseSengebåseKvægstaldKvægstald