Svinestalde


Kjargaard Byg a/s har stor erfaring inden for alle typer af byggeri til svin.
Det gælder både nybyggeri og renovering af eksisterende stalde.

Vi opfører gerne stalde i totalentreprise, hvor vi ud over diverse inventar naturligvis også kan levere både gylletanke, siloer, foderanlæg, vægtsystem mm.

Stalden udføres i henhold til kundens ønsker. Det være sig i elementer eller facadesten.

Vi er gerne behjælpelige med udfærdigelse af tegninger.

Vi tilstræber at komme med gode løsningsforslag i processen, således at I får en stald, der er fremtidsorienteret, og hvor der i høj grad er tænkt på de daglige arbejdsgange i stalden.
Vi ved, hvor vigtigt det er, at dyrene trives og forstår vigtigheden af at optimere på den daglige arbejdsindsats.

Staldtyper

Vi opfører flere typer af stalde til svin:

- Stalde til løsgående søer
- Traditionelle slagtesvinestalde
- Sektionering i mindre hold
- Storhold med automatisk vægtsystem
- V- stalde med udendørs veranda og naturlig ventilationSlagtesvinestaldeSlagtesvinestaldeSlagtesvinestaldSlagtesvinestaldSostaldV-stald udefraV-stald udefra