Kvægstalde


Kjargaard Byg a/s har stor erfaring inden for alle typer af byggeri til kvæg.
Det gælder både nybyggeri og renovering af eksisterende stalde.

Vi opfører stalde i total-, hoved- og fagtotalentreprise, hvad enten du producerer kalve eller ungdyr, malkekvæg eller kødkvæg.

Det er vigtigst for os, at vi udfører opgaven i tæt dialog med kunden - så vi sammen sikrer det bedste resultat.

Vi er gerne behjælpelige med udfærdigelse af gode løsninger og tegninger, som passer til din bedrift.

Vi tilstræber at komme med gode løsningsforslag i processen, således at I får en stald, der er fremtidsorienteret, og hvor der i høj grad er tænkt på de daglige arbejdsgange i stalden.

Vi ved, hvor vigtigt det er, at dyrene trives og forstår vigtigheden af at optimere på den daglige arbejdsindsats.

Staldtyper

Vi opfører flere typer af stalde til kvæg:

  • Dybstrøelses stalde til kalve.
  • Dybstrøelses stalde til ammekøer.
  • Sengebåse stalde til malkekvæg.
  • Sengebåse stalde til ammekøer.
  • Sengebåse stalde til kalve.